گروه تأمین سرمایه نوین، اولین بانک سرمایه گذاری فعال در کشور می باشد که در راستای اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384، با مشارکت بانکهای تجاری و هلدینگهای صنعتی و مالی معتبر در سال 1385 ایجاد و در سال 1387 با سرمایه اولیه پرداخت شده یک هزار میلیارد ریال، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است. این شرکت در آبان ماه سال 1397 مورد پذیرش در بورس تهران با نماد "تنوین" قرار گرفت و در اسفند ماه همان سال عرضه اولیه عمومی گردید. این شركت به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت نموده و فعالیت های كارگزاری، معامله گری و بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهدپذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان در قالب موارد زیر ارائه می‌دهد:

  •  ایجاد زمینه انتشار انواع اوراق بهادار نظیر انواع صكوك، اوراق مشاركت و گواهی سپرده
  • طراحی، تأسیس و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترك بزرگ و كوچك
  • تشکیل سبدهای اختصاصی و مدیریت حرفه ای منابع با هدف کسب سود بالاتر برای سرمایه گذاران
  • تسهیل در پذیرش شركت های واجد شرایط در بورس یا فرابورس
  • كمك به تكمیل فرآیند افزایش سرمایه ها در قالب تعهدپذیره نویسی
  • تأسیس انواع شركت های مالی، پولی و بیمه ای و ارائه خدمات لازم تا حصول اطمینان از عملیات پذیره نویسی اولیه
  • طراحی ابزارهای نوین مالی جهت عمق بخشیدن به بازار مالی
  • ایجاد امكان دسترسی شركت ها به ابزارها و نهادهای پوشش ریسك در فضای متلاطم كسب و كار
  • فراهم نمودن پلت فرمهای معاملاتی و تسهیل معاملات اوراق بهادار از طریق شبکه کارگزاری

این شركت در حال حاضر با سرمایه ای بالغ بر 9000 میلیارد ریال توانسته با انتشار انواع اوراق بهادار و ارائه صکوک برای اولین بار در بازار مالی ایران، تشكیل صندوق های سرمایه گذاری مشترك، صندوق های با درآمد ثابت،صندوق های بازارگردانی اختصاصی، صندوق های قابل معامله، صندوق های كالایی، صندوق های ارزی، همچنین تشكیل صندوق های زمین و ساختمان، بازارگردانی انواع اوراق بهادار، مشاوره در زمینه انتشار و پذیرش انواع اوراق بهادار، طراحی اوراق مشاركت رهنی، عرضه محصولات بانكداری اختصاصی، تشكیل شركت های سرمایه¬گذاری مخاطره پذیر (Venture Capital)، عرضه عمومی انواع اوراق بهادار، عرضه اختصاصی سهام برای پروژه ها و تأمین نقدینگی جهت سرمایه در گردش شركت ها و موارد متعدد دیگر، توانسته نقش برجسته ای در بازار سرمایه كشور ایفا نماید.